parsmaugti

parsmaugti
1 parsmáugti tr. prk. nuvarginti, užguiti: Aš tų darbų parsmaugtà Grl. \ smaugti; apsmaugti; įsmaugti; išsmaugti; nusmaugti; pasmaugti; parsmaugti; persmaugti; piesmaugti; prismaugti; susmaugti; užsmaugti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • apsmaugti — 1 apsmaugti tr. Rtr 1. aptempti glaudžiai: Seniau gi nešiojo plačias rankoves, nebuvo apsmaugtos Pv. Ilgas, apsmaugtas aulas, valug kelių Klt. 2. įveikti, nugalėti: Didesnis apsmaugia tą mažesnį LKT241(Žml). 3. apmušti, apkulti: Aš jį apsmaugiau …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išsmaugti — 1 išsmaugti tr. Rtr 1. L155 išžudyti smaugiant: Jeigu neatiduos [pinigų], tai jų visą šeimyną išsmaugsiąs LTsIV523. ^ Kaip eini pro tą gyvenimą – kaip išsmaugtì (niekas nesirodo) Rdn. ║ Ėr, Trg išžudyti, išpjauti, išgalabyti: Šitas budelis daug… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nusmaugti — 1 nusmaugti tr. 1. SD1185, N, K, M, LL304, Š, Rtr, NdŽ, Skdt, Sd, Nv smaugiant nužudyti: Sagtis pasitaikė ant gerklės, truputį pasitempė ir nusmaugė Žem. Ans ateina veizėti, a nenusmaugė baidyklė aną (ps.) Rt. Atradus vaikelį nusmaugtą ir visą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pasmaugti — 1 pasmaugti tr. 1. H173, Sut, N, K, M, LL262, Rtr, Š smaugiant nužudyti: Virve pasmaugsiu R343. Ar tu pasmaugamas nori, ko tu čia atejai J. Sako, nakčia jis vos vos nepasmaugęs kunigaikštienės V.Krėv. Smaugtinai pasmaugė žmogų Krž. Nebijojai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • persmaugti — 1 persmaugti tr. 1. L, Rtr, Š, NdŽ aplink įveržti, įsmaugti: Parsmaugtas bitinėlis, t. y. par vidurį laibas J. Merginos per liemenį persmaugtos Gs. Aš labai parsmaugta – kaip skruzdėlė Krč. Virvagaliu persmaugė pusiau Dglš. Jo noselė persmaugta… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • piesmaugti — 1 piesmaugti (dial.) žr. 1 prismaugti 2. | refl.: Avė jau uždususi buvo, pysismaugusi virve Klp. smaugti; apsmaugti; įsmaugti; išsmaugti; nusmaugti; pasmaugti; parsmaugti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prismaugti — 1 prismaugti tr. 1. BzF173, NdŽ, Plv, Grd, Pln spaudžiant suimti (už gerklės), pridusinti: Aną prismaugė už gerklės, ka nešauktų Kv. Nepasirodyk, ka vežiesi pinigų, kad tave neprismaugtų kas Jrb. Lapinas pamėlynavo tartum prismaugtas, akys išlipo …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • smaugti — 1 smaugti, ìa, ė tr. K, Rtr; SD39, Q632, H, R356,407, I, Sut, N, M, LL27 1. varžyti kvėpavimą, dusinti: Oro maža, mani tiesiog smaugia Stk. Smaugiąs, troškinąs SD48. Kai smaugia, tai išgeriu vaistų, ir atleidžia Slm. Man smaugia – dar užrūkė!… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • susmaugti — 1 susmaugti tr. 1. Rtr spaudžiant suimti (gerklę), suvaržyti kvėpavimą: Tetą suėmė toks apmaudas, kad jai net gerklę susmaugė rš. 2. nusmaugti, uždusinti: Sėdėdavo kai senis susmaugtas – jokio gyvumo Šd. 3. padaryti per vidurį laibesnį, suveržti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užsmaugti — 1 užsmaugti tr. 1. N, NdŽ užspausti kvėpavimą, pridusinti: Smauginyčia kaklą užsmaugė kūdikiui J. Užsmaugė [liga], neprašneka, daužos, kratos kai gyvolys Žlp. Buvo kaklus užsmaugę, davėm balandų šutintų su pastijolka Als. Toks nepaprastas Donato …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”